Sunday, August 21, 2011

Br. 77: SOKRAT

Uz ovog filozofa, retko mudrog tipa,
živela je teška oštrokonđa Ksantipa.
Bili su mu sudili Atinjani stari
što omladinu svojim idejama kvari.
Umesto da pobegne, u sebe otrov sipa!

No comments:

Post a Comment