Thursday, January 19, 2012

Br. 113: SENKA BENGIN

Priznaću, jer me nije sramota,
Senka je žena mog života.
Mogu da mi se dušmani smeju
što negujem svoju fiks ideju
da živi večno njena lepota!