Sunday, June 19, 2011

Br. 14: RAMBO AMADEUS (sa anagramom)

Reklama Svjetskog Megacara
doneće profit i mnogo para.
Tražite sladoled, hoćete "hita",
a Megacara zabole kita -
u hladu leži, OBEMA UD SMARA!

No comments:

Post a Comment